geluiddichte kamer

1Geluidsoverdracht van timmeren en boren in een uit betonwanden en -vloeren opgetrokken gebouw kan zeer luid zijn.
Het is niet in alle gevallen mogelijk om dat met een binnenkamer zodanig te isoleren dat je er absoluut niets meer van hoort.
Wel is het zo dat er hoe dan ook sprake is van een aanzienlijk vermindering van het geluidsniveau in de binnenkamer.
Dat geldt ook voor het vuurwerk op oudejaarsnacht.
In het algemeen geldt, dat alle geluiden zodanig gedempt worden, dat je van de meeste geluiden niets meer hoort.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de frequentie van het geluid van invloed is op de mate waarin de geluiden geïsoleerd worden.
De lage basdreun bijvoorbeeld ven een drumstel of stereo-installatie is betrekkelijk moeilijk te isoleren.
Hoge, schrille geluiden zo als bijvoorbeeld het gekrijs van kinderen op straat, worden daarentegen weer uitstekend gedempt.
De ervaring is dat de binnenkamer over het geheel genomen een heel stuk rust verschaft.

http://www.instudiolelystad.nl

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s